Emerytura IKE

Emerytura IKE

IKE z AGRO Funduszem Inwestycyjnym Otwartym, to forma oszczędzania zwolniona z podatku od zysków kapitałowo-odsetkowych "podatku Belki".

Więcej
Emerytura IKZE

Emerytura IKZE

To Ty decydujesz ile i kiedy wpłacasz na IKZE. Minimalna wpłata wynosi jedynie 50 zł.

Więcej
Emerytura PPE

Emerytura PPE

Pracowniczy Program Emerytalny (PPE) jest jednym ze sposobów na gromadzenie dodatkowych środków na przyszłą emeryturę w ramach tak zwanego III filaru.

Więcej
Obraz dekoracyjny w Emerytura

Poznaj różnicę między IKE a IKZE

 

IKE

Roczny limit wpłat
20 805 PLN w 2023 r.

Korzyści podatkowe
Zwolnienie z podatku od zysków kapitałowych (tzw. podatku Belki) przy wypłacie.

Wypłata z zachowaniem korzyści podatkowych
Po ukończeniu 60 lat lub 55 lat (po uzyskaniu uprawnień emerytalnych) oraz spełnieniu warunku:
- dokonywania wpłat na IKE w co najmniej 5 dowolnych latach kalendarzowych lub
- dokonania ponad połowy wartości wpłat nie później niż na 5 lat przed

Wcześniejsza wypłata
W całości lub w części. W przypadku zysku do zapłaty podatek od zysków kapitałowych.

Opodatkowanie wypłaty
Brak

Dziedziczenie
Brak podatku od spadków i darowizn. Dziedziczący środki może je od razu wypłacić nie płacąc z tego tytułu podatku dochodowego.

IKZE

Roczny limit wpłat
8 322 PLN w 2023 r.

Korzyści podatkowe
Zwolnienie z podatku od zysków kapitałowych (tzw. podatku Belki) przy wypłacie. Wpłacone środki można odliczyć od dochodów w danym roku.

Wypłata z zachowaniem korzyści podatkowych
Na wniosek oszczędzającego, po osiągnięciu przez niego wieku 65 lat oraz pod warunkiem dokonywania wpłat na IKZE co najmniej w 5 latach kalendarzowych.


Wcześniejsza wypłata
Tylko w całości. Wypłata zwiększa podstawę opodatkowania w danym roku.

Opodatkowanie wypłaty
Zryczałtowany podatek w wysokości 10% wysokości wypłacanych środków.

Dziedziczenie
Brak podatku od spadków i darowizn. Dziedziczący środki zobligowany jest do zapłacenia zryczałtowanego 10% podatku dochodowego.