Brak podatku Belki

Brak podatku Belki

Brak opłat za otwarcie IKE,  zamianę oraz odkupienie jednostek  uczestnictwa

Brak opłat za otwarcie IKE, zamianę oraz odkupienie jednostek uczestnictwa

50 zł miminalnej wpłaty

50 zł miminalnej wpłaty

20.805 złotych - limit wpłat w 2023 roku

20.805 zł - limit wpłat w 2023 roku

Dlaczego warto?

IKE otworzysz u dystrybutora - Lista dystrybutorówIKE z AGRO Funduszem Inwestycyjnym Otwartym, to forma oszczędzania zwolniona z podatku od zysków kapitałowo-odsetkowych "podatku Belki".
To Ty decydujesz ile i kiedy wpłacasz na IKE. Minimalna wpłata wynosi jedynie 50 zł.
Twoje IKE prowadzone jest za darmo. Rezygnacja z prowadzenia IKE nic Cię nie kosztuje.

W ramach IKE masz dostęp do 5 subfunduszy wydzielonych w ramach AGRO Funduszu Inwestycyjnego Otwartego:

  • AGRO Obligacji
  • AGRO Zrównoważony Lokacyjny Plus
  • AGRO Strategii Giełdowych
  • AGRO Global Markets
  • AGRO European Markets

Możesz wybrać, w który subfundusz lub subfundusze chcesz inwestować swoje środki albo skorzystać z gotowego rozwiązania jakim są portfele cyklu życia, których skład zmienia się automatycznie wraz z Twoim wiekiem.

 

Portfele modelowe

Do ukończenia 35 roku życiaOd 36 ukończenia 50 roku życiaOd 51-ego roku życia