Nawet 2.663,04zł * ulgi podatkowej

Nawet 2.663,04 zł * ulgi podatkowej

Brak opłat za otwarcie IKZE, zamianę oraz odkupienie jednostek uczestnictwa

Brak opłat za otwarcie IKZE, zamianę oraz odkupienie jednostek uczestnictwa

50 zł minimalnej wpłaty

50 złotych minimalnej wpłaty

8.322 zł - limit wpłat w 2023 roku

8 322 zł - limit wpłat w 2023 roku

Dlaczego warto?

IKZE otworzysz u dystrybutora - Lista dystrybutorów

IKZE z AGRO Funduszem Inwestycyjnym Otwartym, to forma oszczędzania zwolniona z podatku od zysków kapitałowo-odsetkowych "podatku Belki". To Ty decydujesz ile i kiedy wpłacasz na IKZE. Minimalna wpłata wynosi jedynie 50 zł. Każdego roku pieniądze wpłacone na IKZE możesz odliczyć od dochodu pomniejszając swój podatek.

* Przy maksymalnej wpłacie na IKZE i progu podatkowym 32% kwota ulgi podatkowej w 2023 roku wynosi 2.663,04 zł.

Twoje IKZE prowadzone jest za darmo. Rezygnacja z prowadzenia IKZE nic Cię nie kosztuje.

W ramach IKZE masz dostęp do 5 subfunduszy wydzielonych w ramach AGRO Funduszu Inwestycyjnego Otwartego:

  • AGRO Obligacji
  • AGRO Zrównoważony Lokacyjny Plus
  • AGRO Strategii Giełdowych
  • AGRO Global Markets
  • AGRO European Markets

Możesz wybrać, w który subfundusz lub subfundusze chcesz inwestować swoje środki albo skorzystać z gotowego rozwiązania jakim są portfele cyklu życia, których skład zmienia się automatycznie wraz z Twoim wiekiem.

 

Portfele modelowe

Do ukończenia 35 roku życiaOd 36 ukończenia 50 roku życiaOd 51-ego roku życia