Nie jesteś pewien czy pracownicze plany emerytalne są dla Ciebie?

Masz więcej pytań?

Skontaktuj się z nami

Czym jest Pracowniczy Program Emerytalny (PPE)

 

Pracowniczy Program Emerytalny (PPE) jest jednym ze sposobów na gromadzenie dodatkowych środków na przyszłą emeryturę w ramach tak zwanego III filaru. Pracownicze Programy Emerytalne tworzone są z inicjatywy pracodawcy w porozumieniu z reprezentacją pracowników.

Środki pieniężne odłożone w ramach programu zwolnione są z 19% podatku od zysków kapitałowo-odsetkowych. Oszczędzający w ramach PPE zarządzanego przez TFI AGRO mają możliwość inwestowania środków w wydzielone w ramach AGRO Funduszu Inwestycyjnego Otwartego wybrane subfundusze o zróżnicowanej polityce inwestycyjnej oraz w tak zwane portfele cyklu życia automatycznie dostosowujące udział akcji i obligacji w portfelu wraz z wiekiem inwestora, a co za tym idzie czasem pozostałym do emerytury.

 

Wpłaty

Dopuszczalne rodzaje wpłat :

 • Składka podstawowa opłacana przez pracodawcę maksymalnie 7% wynagrodzenia brutto (minimum 3,5% aby zwalniała z obowiązku tworzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych - PPK).
 • Dobrowolna składka dodatkowa opłacana przez pracownika. Ustalana jest kwotowo i objęta wynikającym z Ustawy o PPE limitem, którego suma w roku 2023 wynosi 31.207,50 PLN.

Wypłaty

Wypłata z PPE możliwa  jest w następujących przypadkach:

 • Na wniosek uczestnika po osiągnięciu wieku 60 lat lub po przedstawieniu decyzji o przyznaniu prawa do emerytury i ukończeniu 55 lat;
 • Bez wniosku uczestnika po ukończeniu przez uczestnika 70 lat, jeżeli wcześniej nie wystąpił on z wnioskiem o wypłatę środków;
 • Na wniosek osoby uprawnionej w przypadku śmierci uczestnika PPE.

 

Dlaczego warto?

Korzyści dla pracownika

 • Dodatkowe środki na przyszłą emeryturę.
 • Zwolnienie z podatku od zysków kapitałowo-odsetkowych (tzw. podatku Belki).
 • Możliwość zabezpieczenia finansowego rodziny na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń losowych.
 • Możliwość budowania dodatkowego kapitału na emeryturę w oparciu o atrakcyjne warunki inwestowania.
 • Maksymalna wysokość składki pracodawcy to 7% wynagrodzenia brutto pracownika.
 • Możliwość wpłacania składki dodatkowej przez pracownika.

Korzyści dla pracodawcy

 • Ulga podatkowa - koszty prowadzenia PPE stanowią koszty uzyskania przychodu.
 • Zwiększenie lojalności pracowników oraz zmniejszenie rotacji pracowników wraz ze wzrostem wartości wpłaconych na PPE środków.
 • Posiadanie wysokiej jakości benefitu pozapłacowego.
 • Budowanie wizerunku nowoczesnego i dbającego o pracowników pracodawcy wyróżniającego się na rynku pracy.
 • Ulga ZUS - składka podstawowa PPE jest elementem wynagrodzenia, od którego nie są naliczane składki ZUS.