Obniż swój PIT za 2021 rok o 2019,46 zł* oszczędzając na IKZE z AGRO FIO

*przy progu podatkowym 32% i maksymalnej wpłacie na IKZE

Sprawdź ofertę

AGRO Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Zainwestuj online

O TFI

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych AGRO S.A. jest instytucją wyłącznie z polskim kapitałem. Zajmuje się tworzeniem funduszy inwestycyjnych i zarządzaniem nimi. Jest organizacją zorientowaną na potrzeby Klientów, stale rozwijającą swoją ofertę produktową.

Najcenniejszym kapitałem firm zarządzających aktywami są ludzie w nich pracujący. TFI AGRO S.A. zatrudnia wysokiej klasy specjalistów w dziedzinie zarządzania aktywami. Kluczowi pracownicy Towarzystwa są od wielu lat związani z rynkiem kapitałowym i posiadają wieloletnie doświadczenie w inwestowaniu. Uważamy, że w naszej działalności najistotniejsze są wartościowe pomysły oraz niezależność i odwaga, konieczne do ich realizacji. Nasza firma to nie fundusze i produkty, ale przede wszystkim ludzie. To oni wymyślają nowe rozwiązania i wprowadzają je w życie.

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych AGRO S.A. prowadzi działalność na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego udzielonego w dniu 1 kwietnia 2008 roku.


Władze

Zarówno w zarządzie spółki, jak i w jej radzie nadzorczej zasiadają doświadczeni menedżerowie, zdeterminowani by konsekwentnie realizować strategię i prowadzić projekty na zasadzie długofalowej współpracy opartej na wzajemnym zaufaniu i pełnym profesjonalizmie.

Zarząd

Krzysztof Domosławski

Prezes zarządu

Absolwent Wydziału Finanse i Bankowość Szkoły Głównej Handlowej oraz Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. W 2000 roku ukończył kurs 'Introducing strategic change into business organization' w Cranfield University - School of Management, następnie w 2001 roku ukończył kurs 'Contemporary equity analysis' w BPP Hyperion Training w Londynie.

Czytaj więcej

Marek Głód

Członek zarządu

Absolwent Wydziału Ekonomii Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Od 1995 r. makler papierów wartościowych. Licencjonowany doradca inwestycyjny od 2004 r.
Doświadczenie zawodowe zdobywał najpierw jako asystent maklera, a następnie makler papierów wartościowych w Domu Maklerskim Penetrator SA w latach 1994-2000.

Czytaj więcej

Rada nadzorcza

Robert Mikulski

Jakub Napierała

Anna Rejmonciak-Bonisławska

Akcjonariusze

100% BS Inwestycje S.A.

Akcjonariuszem TFI AGRO S.A. jest spółka pod firmą BS Inwestycje S.A.

BS Inwestycje S.A. posiada 100% kapitału zakładowego TFI AGRO S.A. i 100% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Towarzystwa. Nie występuje podmiot bezpośrednio lub pośrednio dominujący w stosunku do BS Inwestycje S.A. Spółka B.S. Inwestycje S.A. nie posiada oprócz akcji TFI AGRO S.A. udziałów w żadnych innych podmiotach.

Ład korporacyjny

Zarząd Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych AGRO S.A. (dalej: „TFI AGRO” lub „Towarzystwo”) przedstawia informację na temat stosowania przez TFI AGRO zasad zawartych w „Zasadach ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”, przyjętych uchwałą Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 22 lipca 2014 r. (dalej: „Zasady Ładu Korporacyjnego”).

W niżej zamieszczonych załącznikach prezentujemy szczegółową informację o stosowaniu w poszczególnych zasad ładu korporacyjnego lub informacje o odstąpieniu od stosowania określonych zasad wraz z komentarzem Towarzystwa.

Partnerzy

Kariera

Poszukujemy osób z odpowiednią wiedzą z zakresu zarządzania finansami, które wiążą swoją przyszłość z rynkiem kapitałowym, posiadają doświadczenie oraz potencjał.

CV wraz ze zdjęciem oraz list motywacyjny prosimy przesyłać na adres e-mail: 

rekrutacja@tfiagro.pl

Aplikacja powinna zawierać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Kontakt

Formularz kontaktowy

Dziękujemy za wiadomość. Odpowiemy na nią w możliwie najszybszym czasie.
UWAGA! Aby wysłać wiadomość wypełnij zaznaczone pola.
Wprowadzony został nieprawidłoy wynik działania.

Wyrażam zgodę na kierowanie do mnie marketingu bezpośredniego przez TFI AGRO przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (telefon, tablet, komputer podłączony do Internetu), w tym z wykorzystaniem automatycznych systemów wywołujących, za pośrednictwem:

Po wyrażeniu powyższej zgody na wskazany przez Państwa adres e-mail zostanie przesłana nota informacyjna dotycząca ochrony przekazanych nam danych osobowych.

Wprowadź wynik działania: 1 + 1 =

Dane teleadresowe

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych AGRO S.A.
ul. Grójecka 194 lok. 156
02-390 Warszawa

+48 22 101 25 30

+48 22 378 26 50

biuro@tfiagro.pl

www.tfiagro.pl

KRS: 0000264352
NIP: 108-000-21-53
REGON: 140665797

Zainwestuj online

Jeśli chcesz nabyć jednostki uczestnictwa AGRO FIO zaloguj się do serwisu transakcyjnego IAT FI

Przejdź

Zapytaj naszych ekspertów

Nasi eksperci odpowiedzą na wszelkie pytania związane z inwestowaniem

Zadaj pytanie

Infolinia AGRO FIO

Infolinia czynna w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godz. od 09:00 do 16:00

22 129 14 60

*(opłata za połączenie zgodna z taryfą operatora)