AGRO Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Kup jednostki uczestnictwa bez opłat dystrybucyjnych

Zainwestuj online

FIZ AGRO Ziemski

Prosta i wygodna inwestycja w grunty rolne

Sprawdź ofertę

FIZ AGRO Technologiczny

Inwestycja w nowoczesne technologie na wyciągnięcie ręki

Sprawdź ofertę

FIZ AGRO Automotive

Inwestuj w krajową branżę motoryzacyjną

Sprawdź ofertę

O TFI

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych AGRO S.A. jest instytucją wyłącznie z polskim kapitałem. Zajmuje się tworzeniem funduszy inwestycyjnych i zarządzaniem nimi. Jest organizacją zorientowaną na potrzeby Klientów, stale rozwijającą swoją ofertę produktową.

Najcenniejszym kapitałem firm zarządzających aktywami są ludzie w nich pracujący. TFI AGRO S.A. zatrudnia wysokiej klasy specjalistów w dziedzinie zarządzania aktywami. Kluczowi pracownicy Towarzystwa są od wielu lat związani z rynkiem kapitałowym i posiadają wieloletnie doświadczenie w inwestowaniu. Uważamy, że w naszej działalności najistotniejsze są wartościowe pomysły oraz niezależność i odwaga, konieczne do ich realizacji. Nasza firma to nie fundusze i produkty, ale przede wszystkim ludzie. To oni wymyślają nowe rozwiązania i wprowadzają je w życie.

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych AGRO S.A. prowadzi działalność na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego udzielonego w dniu 1 kwietnia 2008 roku.


Władze

Zarówno w zarządzie spółki, jak i w jej radzie nadzorczej zasiadają doświadczeni menedżerowie, zdeterminowani by konsekwentnie realizować strategię i prowadzić projekty na zasadzie długofalowej współpracy opartej na wzajemnym zaufaniu i pełnym profesjonalizmie.

Zarząd

Krzysztof Domosławski

Prezes zarządu

Absolwent Wydziału Finanse i Bankowość Szkoły Głównej Handlowej oraz Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. W 2000 roku ukończył kurs 'Introducing strategic change into business organization' w Cranfield University - School of Management, następnie w 2001 roku ukończył kurs 'Contemporary equity analysis' w BPP Hyperion Training w Londynie.

Czytaj więcej

Marek Głód

Członek zarządu

Absolwent Wydziału Ekonomii Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Od 1995 r. makler papierów wartościowych. Licencjonowany doradca inwestycyjny od 2004 r.
Doświadczenie zawodowe zdobywał najpierw jako asystent maklera, a następnie makler papierów wartościowych w Domu Maklerskim Penetrator SA w latach 1994-2000.

Czytaj więcej

Rada nadzorcza

Jarosław Chrzanowski

Witold Morawski

Robert Mikulski

Akcjonariusze

100% BS Inwestycje S.A.

Akcjonariuszem TFI AGRO S.A. jest spółka pod firmą BS Inwestycje S.A.

BS Inwestycje S.A. posiada 100% kapitału zakładowego TFI AGRO S.A. i 100% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Towarzystwa. Nie występuje podmiot bezpośrednio lub pośrednio dominujący w stosunku do BS Inwestycje S.A. Spółka B.S. Inwestycje S.A. nie posiada oprócz akcji TFI AGRO S.A. udziałów w żadnych innych podmiotach.

Ład korporacyjny

Zarząd Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych AGRO S.A. (dalej: „TFI AGRO” lub „Towarzystwo”) przedstawia informację na temat stosowania przez TFI AGRO zasad zawartych w „Zasadach ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”, przyjętych uchwałą Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 22 lipca 2014 r. (dalej: „Zasady Ładu Korporacyjnego”).

W niżej zamieszczonych załącznikach prezentujemy szczegółową informację o stosowaniu w poszczególnych zasad ładu korporacyjnego lub informacje o odstąpieniu od stosowania określonych zasad wraz z komentarzem Towarzystwa.

Partnerzy

Kariera

Poszukujemy osób z odpowiednią wiedzą z zakresu zarządzania finansami, które wiążą swoją przyszłość z rynkiem kapitałowym, posiadają doświadczenie oraz potencjał.

CV wraz ze zdjęciem oraz list motywacyjny prosimy przesyłać na adres e-mail: 

rekrutacja@tfiagro.pl

Aplikacja powinna zawierać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Kontakt

Formularz kontaktowy

Dziękujemy za wiadomość. Odpowiemy na nią w możliwie najszybszym czasie.
UWAGA! Aby wysłać wiadomość wypełnij zaznaczone pola.
Wprowadzony został nieprawidłoy wynik działania.
Wprowadź wynik działania: 2 + 2 =

Dane teleadresowe

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych AGRO S.A.
ul. Grójecka 194 lok. 156
02-390 Warszawa

+48 22 101 25 30

+48 22 378 26 50

biuro@tfiagro.pl

www.tfiagro.pl

KRS: 0000264352
NIP: 108-000-21-53
REGON: 140665797

Zainwestuj online

Jeśli chcesz nabyć jednostki uczestnictwa AGRO FIO zaloguj się do serwisu transakcyjnego STI24

Przejdź

Zapytaj naszych ekspertów

Nasi eksperci odpowiedzą na wszelkie pytania związane z inwestowaniem

Zadaj pytanie

Infolinia AGRO FIO

Infolinia czynna w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godz. od 09:00 do 17:00

22 35 54 680

*(opłata za połączenie zgodna z taryfą operatora)