Obniż swój PIT za 2020 rok o 2007,17 zł* oszczędzając na IKZE z AGRO FIO

*przy progu podatkowym 32% i maksymalnej wpłacie na IKZE

Sprawdź ofertę

AGRO Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Zainwestuj online
Strona główna Aktualności FIZ FIZ AGRO Ziemski - komentarz do ustawy

FIZ AGRO Ziemski - komentarz do ustawy

2016-07-20
AGRO FIZ

Fundusz Inwestycyjny Zamknięty AGRO Ziemski lokuje powierzone przez Inwestorów środki w ziemię rolną. Dąży do podniesienia jej wartości poprzez inwestycje w uprawy i instalacje na nabytych gruntach, tworząc wysokowartościowe przedsiębiorstwa rolne.

W dniu 30 kwietnia 2016 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego. Efektem jej są zmiany na rynku obrotu ziemia rolną – między innymi ograniczenia w nabywaniu gruntów przez osoby prawne.

Ustawa reguluje również prywatny obrót ziemią. Zgodnie z jej założeniami nabywcą ziemi rolnej może być jedynie rolnik indywidualny, czyli osoba fizyczna, która osobiście gospodaruje na gruntach do 300 hektarów, posiada kwalifikacje rolnicze oraz zamieszkuje w gminie gdzie jest położona co najmniej jedna działka jego gospodarstwa, od minimum pięciu lat.

W ocenie TFI AGRO powyższe zmiany stwarzają szanse dla dużych inwestorów, takich jak FIZ AGRO Ziemski, którzy w dalszym ciągu mogą inwestować w ziemię rolną drogą nabywanie udziałów w spółkach będących właścicielami nieruchomości rolnych lub też nabywać grunty za bezpośrednią zgodą Agencji Nieruchomości Rolnych.

W wolnym obrocie pozostaje niewielki udział dużych gruntów, które należą do spółek prawa handlowego. Ograniczone grono potencjalnych nabywców to mniejsza konkurencja, a w konsekwencji niższe ceny. Znowelizowane przepisy uelastyczniają możliwości sprzedaży gruntów nabytych przez fundusz, między innymi poprzez podział dużych areałów na mniejsze i planowanie ich sprzedaży rolnikom w dłuższym terminie.

Stopa zwrotu z certyfikatów Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego AGRO Ziemski wynosi 31,64% (na dzień 30/06/2016 R. od dnia pierwszej wyceny 12/12/2012 r.).

Powrót

Zainwestuj online

Jeśli chcesz nabyć jednostki uczestnictwa AGRO FIO zaloguj się do serwisu transakcyjnego IAT FI

Przejdź

Zapytaj naszych ekspertów

Nasi eksperci odpowiedzą na wszelkie pytania związane z inwestowaniem

Zadaj pytanie

Infolinia AGRO FIO

Infolinia czynna w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godz. od 09:00 do 17:00

22 539 23 20

*(opłata za połączenie zgodna z taryfą operatora)