Obniż swój PIT za 2020 rok o 2007,17 zł* oszczędzając na IKZE z AGRO FIO

*przy progu podatkowym 32% i maksymalnej wpłacie na IKZE

Sprawdź ofertę

AGRO Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Zainwestuj online
Strona główna Aktualności TFI AGRO Uruchomienie IKE i IKZE

Uruchomienie IKE i IKZE

2019-10-09
AGRO FIZ

Szanowni Państwo, miło nam poinformować, że z dniem 9 października 2019 r. TFI AGRO poszerzyło swoją ofertę III-filarowych produktów emerytalnych o Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) oraz Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) oparte na AGRO Funduszu Inwestycyjnym Otwartym obok działających od początku roku Pracowniczych Programów Emerytalnych. Oszczędzający w ramach IKE i IKZE mogą wybrać dwa warianty alokacji swoich środków: alokacja indywidualna lub alokacja modelowa "cyklu życia".

IKE i IKZE działają w oparciu o Ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz  indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego z późn. zm.

Ogólnodostępne dane rynkowe (np. raport OECD „Pensions Outlook 2018”) wskazują, że stopa zastąpienia, czyli stosunek wartości naszej przyszłej emerytury do zarobków przed przejściem na emeryturę, będzie wynosić około 30% naszego ostatniego wynagrodzenia.

Dzięki IKE i IKZE z AGRO Funduszem Inwestycyjnym Otwartym, oszczędzający już od minimalnej wpłaty w wysokości 50 zł ma możliwość dobrowolnego powiększenia kapitału na przyszłą emeryturę i osiągnięcia korzyści podatkowych takich jak: zwolnienie z podatku Belki od wypracowanego zysku (IKE i IKZE), czy ulgi podatkowej, która w 2019 r. wynosi nawet 1829,76 zł (przy maksymalnej, wpłacie na IKZE i progu podatkowym 32%).

Klienci, którzy skorzystają z oferty TFI AGRO będą mieli możliwość wyboru dwóch wariantów inwestycyjnych: alokacji indywidualnej lub alokacji modelowej "cyklu życia".

Alokacja modelowa pozwala na określenie z góry strategii inwestycyjnej – dostosowuje profil inwestycji do wieku Klienta bez konieczności dokonywania samodzielnych zmian w inwestycji. Alokacja modelowa oparta jest na 4 Subfunduszach wydzielonych w ramach AGRO FIO: AGRO Rynku Pieniężnego, AGRO Obligacji, AGRO Zrównoważony Lokacyjny Plus, AGRO Strategii Giełdowych. System automatycznie sprawdza wiek klienta i dostosowuje alokację konta IKE/IKZE do odpowiedniego przedziału wiekowego. Poziom ryzyka inwestycji obniża się proporcjonalnie do czasu pozostałego do przejścia na emeryturę (rośnie udział instrumentów dłużnych i maleje udział akcji w IKE/IKZE).

Wybierając alokację indywidualną Klient samodzielnie podejmuje decyzję, w który subfundusz lub subfundusze inwestuje swoje środki. Alokacja może zostać określona odrębnie dla przyszłych wpłat jak i już zgromadzonych środków. Alokacja w ramach wybranego subfunduszu/-y nie może być mniejsza niż 10%.

W ramach IKE/IKZE z AGRO Funduszem Inwestycyjnym Otwartym Oszczędzający nie mają ograniczeń w liczbie zmian alokacji. TFI AGRO nie pobiera opłat za otwarcie IKE/IKZE, zamianę oraz odkupienie jednostek uczestnictwa. Obowiązuje jedna płaska stawka za nabycie jednostek uczestnictwa w wysokości 2% wpłacanej kwoty. Klienci, którzy zdecydują się przenieść IKE/IKZE z innej instytucji finansowej zwolnieni są z opłaty za nabycie od środków pochodzących z wypłaty transferowej.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom uczestników III-filarowych programów emerytalnych oraz zmieniającym się przepisom dotyczącym PPE i PPK, TFI AGRO zdecydowało o wprowadzeniu atrakcyjnej opłaty za zarządzanie, która w przypadku jednostki uczestnictwa kategorii B, dedykowanej IKE/IKZE wynosi zaledwie 0,5% p.a. dla subfunduszy AGRO Rynku Pieniężnego i AGRO Obligacji oraz 0,6% p.a. dla subfunduszy AGRO Zrównoważony Lokacyjny Plus i AGRO Strategii Giełdowych.

IKE  i IKZE dostępne są u dystrybutorów AGRO FIO (lista dystrybutorów). Szczegóły dotyczące IKE i IKZE oraz opłat z nimi związanych znajdują się na stronie Towarzystwa: www.tfiagro.pl w zakładce Emerytura.

Powrót

Zainwestuj online

Jeśli chcesz nabyć jednostki uczestnictwa AGRO FIO zaloguj się do serwisu transakcyjnego IAT FI

Przejdź

Zapytaj naszych ekspertów

Nasi eksperci odpowiedzą na wszelkie pytania związane z inwestowaniem

Zadaj pytanie

Infolinia AGRO FIO

Infolinia czynna w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godz. od 09:00 do 17:00

22 539 23 20

*(opłata za połączenie zgodna z taryfą operatora)