Obniż swój PIT za 2021 rok o 2019,46 zł* oszczędzając na IKZE z AGRO FIO

*przy progu podatkowym 32% i maksymalnej wpłacie na IKZE

Sprawdź ofertę

AGRO Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Zainwestuj online
Strona główna Emerytura

Emerytura

Obecny system emerytalny w Polsce opiera się na dwóch obowiązkowych filarach (I Filar – ZUS, II Filar – OFE) oraz dobrowolnym III filarze (IKE, IKZE, PPE). Z dniem 1 stycznia 2019 roku weszła w życie ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK). Pracownicze Plany Kapitałowe uzupełniły dotychczasowe możliwości oszczędzania na emeryturę.

Oparte na danych rynkowych analizy TFI AGRO wskazują, że stopa zastąpienia, czyli stosunek wartości naszej przyszłej emerytury do zarobków przed przejściem na emeryturę, będzie wynosić około 30% naszego ostatniego wynagrodzenia.

W I i II filarze nie mamy wpływu na wysokość naszych składek. Reguluje je Państwo. Ustawodawca stworzył możliwość dodatkowego oszczędzania na emeryturę poprzez III filar. Dodatkowy kapitał w III filarze możemy gromadzić w ramach Indywidulanego Konta Emerytalnego (IKE), Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytlanego (IKZE) oraz Pracowniczych Programów Emerytalnych (PPE). Do PPE możemy przystąpić tylko wówczas, jeżeli zakład pracy stworzył nam taką możliwość.

Emerytura IKE

Czytaj więcej

Emerytura IKZE

Czytaj więcej

Emerytura PPE

Czytaj więcej

Poznaj różnice między IKE a IKZE

IKE

Roczny limit wpłat

15777 PLN w 2021 r.

Korzyści podatkowe

Zwolnienie z podatku od zysków kapitałowych (tzw. podatku Belki) przy wypłacie.

Wypłata z zachowaniem korzyści podatkowych

Po ukończeniu 60 lat lub 55 lat (po uzyskaniu uprawnień emerytalnych) oraz spełnieniu warunku:

- dokonywania wpłat na IKE w co najmniej 5 dowolnych latach kalendarzowych lub

- dokonania ponad połowy wartości wpłat nie później niż na 5 lat przed

Wcześniejsza wypłata

W całości lub w części. W przypadku zysku do zapłaty podatek od zysków kapitałowych.

Opodatkowanie wypłaty

Brak

Dziedziczenie

Brak podatku od spadków i darowizn. Dziedziczący środki może je od razu wypłacić nie płacąc z tego tytułu podatku dochodowego.

vs.
IKZE

Roczny limit wpłat

6310,80 PLN w 2021 r.

Korzyści podatkowe

Zwolnienie z podatku od zysków kapitałowych (tzw. podatku Belki) przy wypłacie. Wpłacone środki można odliczyć od dochodów w danym roku.

Wypłata z zachowaniem korzyści podatkowych

Na wniosek oszczędzającego, po osiągnięciu przez niego wieku 65 lat oraz pod warunkiem dokonywania wpłat na IKZE co najmniej w 5 latach kalendarzowych.

Wcześniejsza wypłata

Tylko w całości. Wypłata zwiększa podstawę opodatkowania w danym roku.

Opodatkowanie wypłaty

Zryczałtowany podatek w wysokości 10% wysokości wypłacanych środków.

Dziedziczenie

Brak podatku od spadków i darowizn. Dziedziczący środki zobligowany jest do zapłacenia zryczałtowanego 10% podatku dochodowego.

Zainwestuj online

Jeśli chcesz nabyć jednostki uczestnictwa AGRO FIO zaloguj się do serwisu transakcyjnego IAT FI

Przejdź

Zapytaj naszych ekspertów

Nasi eksperci odpowiedzą na wszelkie pytania związane z inwestowaniem

Zadaj pytanie

Infolinia AGRO FIO

Infolinia czynna w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godz. od 09:00 do 17:00

22 355-46-80

*(opłata za połączenie zgodna z taryfą operatora)