Pracowniczy Program Emerytalny

Masz jeszcze czas na rejestrację Programu

Sprawdź ofertę

AGRO Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Zainwestuj online
Strona główna Emerytura PPE Pracowniczy Program Emerytalny

Pracowniczy Program Emerytalny

Jesteś zainteresowany otwarciem PPE dla swoich pracowników?

Skontaktuj się z nami

Pracowniczy Program Emerytalny (PPE) jest jednym ze sposobów na gromadzenie dodatkowych środków na przyszłą emeryturę w ramach tak zwanego III filaru. Pracownicze Programy Emerytalne tworzone są z inicjatywy pracodawcy w porozumieniu z reprezentacją pracowników. Środki pieniężne odłożone w ramach programu zwolnione są z 19% podatku od zysków kapitałowo-odsetkowych. Oszczędzający w ramach PPE zarządzanego przez TFI AGRO mają możliwość inwestowania środków w wydzielone w ramach AGRO Funduszu Inwestycyjnego Otwartego wybrane subfundusze o zróżnicowanej polityce inwestycyjnej oraz w tak zwane portfele cyklu życia automatycznie dostosowujące udział akcji i obligacji w portfelu wraz z wiekiem inwestora, a co za tym idzie czasym pozostałym do emerytury.

Wpłaty

Dopuszczalne rodzaje wpłat :

Składka podstawowa opłacana przez pracodawcę maksymalnie 7% wynagrodzenia brutto (minimum 3,5% aby zwalniała z obowiazku tworzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych - PPK).

Dobrowolna składka dodatkowa opłacana przez pracownika. Ustalana jest kwotowa i objęta wynikającym z Ustawy o PPE limitem, której suma w roku kalendarzowym 2019 wynosi 21442.50 PLN.

Wypłata 

Wypłata z PPE możliwa  jest w następujących przypadkach:

Na wniosek uczestnika po osiągnięciu wieku 60 lat lub po przedstawieniu decyzji o przyznaniu prawa do emerytury i ukończeniu 55 lat;

Bez wniosku uczestnika po ukończeniu przez uczestnika 70 lat, jeżeli wcześniej nie wystąpił on z wnioskiem o wypłatę środków;

Na wniosek osoby uprawnionej w przypadku śmierci uczestnika PPE.

Dlaczego warto?

Korzyści dla pracownika

 

Dodatkowe środki na przyszłą emeryturę.

Zwolnienie z podatku od zysków kapitałowo-odsetkowych (tzw. podatku Belki).

Możliwość zabezpieczenia finansowego rodziny na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń losowych.

Możliwość budowania dodatkowego kapitału na emeryturę w oparciu o atrakcyjne warunki inwestowania.

Maksymalna wysokość składki pracodawcy to 7% wynagrodzenia brutto pracownika.

Możliwość wpłacania składki dodatkowej przez pracownika.

Korzyści dla pracodawcy

 

Ulga podatkowa - koszty prowadzenia PPE stanowią koszty uzyskania przychodu.

Zwiększenie lojalności pracowników oraz zmniejszenie rotacji pracowników wraz ze wzrostem wartości wpłaconych na PPE środków.

Posiadanie wysokiej jakości benefitu pozapłacowego.

Budowanie wizerunku nowoczesnego i dbającego o pracowników pracodawcy wyróżniającego się na rynku pracy.

Ulga ZUS - składka podstawowa PPE jest elementem wynagrodzenia, od którego nie są naliczane składki ZUS.

Zainwestuj online

Jeśli chcesz nabyć jednostki uczestnictwa AGRO FIO zaloguj się do serwisu transakcyjnego IAT FI

Przejdź

Zapytaj naszych ekspertów

Nasi eksperci odpowiedzą na wszelkie pytania związane z inwestowaniem

Zadaj pytanie

Infolinia AGRO FIO

Infolinia czynna w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godz. od 09:00 do 17:00

22 539 23 20

*(opłata za połączenie zgodna z taryfą operatora)