Obniż swój PIT za 2022 rok o 2.274,05 * oszczędzając na IKZE z AGRO FIO

*przy progu podatkowym 32% i maksymalnej wpłacie na IKZE

Sprawdź ofertę

AGRO Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Zainwestuj online
Strona główna AGRO Fundusz Inwestycyjny Otwarty

AGRO Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Ofertę AGRO Funduszu Inwestycyjnego Otwartego tworzą subfundusze oparte na różnorodnych strategiach inwestycyjnych dopasowanych do każdego poziomu ryzyka oraz horyzontu czasowego inwestora. Dzięki takiej konstrukcji funduszu inwestor ma możliwość elastycznej zmiany przyjętej strategii inwestycyjnej z zachowaniem korzyści podatkowych. AGRO Fundusz Inwestycyjny Otwarty skierowany jest zarówno do klientów indywidualnych, jak i instytucjonalnych.


Subfundusze

AGRO Rynku Pieniężnego

Bezpieczna lokata kapitału

 • Subfundusz rynku pieniężnego
 • Horyzont inwestycyjny min. 3 m-ce
 • Niskie ryzyko
Czytaj więcej

AGRO Obligacji

Efektywność i bezpieczeństwo

 • Subfundusz obligacji
 • Horyzont inwestycyjny min. 2 lata
 • Niskie ryzyko
Czytaj więcej

AGRO Zrównoważony Lokacyjny Plus

Elastyczny dobór aktywów

 • Subfundusz zrównoważony
 • Horyzont inwestycyjny min. 4 lata
 • Umiarkowane ryzyko
Czytaj więcej

AGRO Strategii Giełdowych

Maksymalizacja zysków

 • Subfundusz zmiennej alokacji
 • Horyzont inwestycyjny min. 5 lat
 • Wysokie ryzyko
Czytaj więcej

AGRO Global Markets

Maksymalizacja zysków

 • Subfundusz akcji
 • Horyzont inwestycyjny min. 5 lat
 • Wysokie ryzyko
Czytaj więcej

AGRO European Markets

Maksymalizacja zysków

 • Subfundusz akcji
 • Horyzont inwestycyjny min. 5 lat
 • Wysokie ryzyko
Czytaj więcej

Buduj swoją emeryturę z AGRO Funduszem Inwestycyjnym Otwartym

Czytaj więcej

Ogłoszenia funduszu

Sprawozdania finansowe

Lista dystrybutorów

 1. Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych AGRO S.A.; ul. Grójecka 194 lok. 156, 02-390 Warszawa
 2. Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo - Kredytowa "WISŁA" Lista POK

Zainwestuj online

Jeśli chcesz nabyć jednostki uczestnictwa AGRO FIO zaloguj się do serwisu transakcyjnego IAT FI

Przejdź

Zapytaj naszych ekspertów

Nasi eksperci odpowiedzą na wszelkie pytania związane z inwestowaniem

Zadaj pytanie

Infolinia AGRO FIO

Infolinia czynna w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godz. od 09:00 do 16:00

22 129 14 60

*(opłata za połączenie zgodna z taryfą operatora)