Obniż swój PIT za 2021 rok o 2019,46 zł* oszczędzając na IKZE z AGRO FIO

*przy progu podatkowym 32% i maksymalnej wpłacie na IKZE

Sprawdź ofertę

AGRO Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Zainwestuj online

FIZ AGRO Technik

FIZ AGRO Technik jest funduszem aktywów niepublicznych. Oferuje certyfikaty ograniczonemu gronu inwestorów w trybie niepublicznym, dążąc do osiągania stabilnych stóp zwrotu poprzez starannie dobrane inwestycje.

Fundusz lokuje aktywa głównie w akcje spółek z branży technicznej produkujących urządzenia wspierające rolnictwo. Taka polityka inwestycyjna ma na celu zapewnienie stałego wzrostu wartości certyfikatu.

Celem funduszu jest ochrona i wzrost wartości kapitału po uwzględnieniu inflacji.

Strategia inwestycyjna

FIZ AGRO Technik jest dobrym sposobem zróżnicowania portfela inwestycyjnego i zmniejszenia jego ryzyka, ponieważ wyniki funduszu nie są bezpośrednio uzależnione od koniunktury giełdowej.

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami

Fundusz lokuje do stu procent aktywów w akcje polskie oraz w inne instrumenty finansowe o podobnym poziomie ryzyka inwestycyjnego. Fundusz dąży do tego, by co najmniej połowę wartości portfela akcji Funduszu stanowiły akcje spółek z branży technicznej, zajmujących się produkcją urządzeń wpierających rolnictwo.

W celu utrzymania płynności Funduszu część aktywów inwestowana jest w bezpieczne instrumenty, takie jak obligacje i bony skarbowe.

Zarządzający funduszem

Krzysztof Domosławski

Absolwent Wydziału Finanse i Bankowość Szkoły Głównej Handlowej oraz Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. W 2000 roku ukończył kurs 'Introducing strategic change into business organization' w Cranfield University - School of Management, następnie w 2001 roku ukończył kurs 'Contemporary equity analysis' w BPP Hyperion Training w Londynie.

Doświadczenie zawodowe zdobywał jako analityk w Domu Maklerskim BIG-BG SA w latach 1997-1998 oraz zarządzający portfelem akcji w PTE Polsat SA w latach 1999-2000.

W okresie 2000-2004 pełnił funkcję członka zarządu - dyrektora inwestycyjnego odpowiedzialnego za politykę inwestycyjną oraz finanse funduszu venture capital HALS Fundusz Kapitałowy Sp. z o.o. W 2004 roku pełnił funkcję głównego specjalisty ds. oceny ryzyka kredytowego w Departamencie Klientów Kluczowych w BGŻ SA. Następnie w latach 2004-2005 był doradcą ds. funduszy europejskich w Euro Fund Advisors sp. z o.o. (grupa BGŻ SA).

Od listopada 2005 roku związany ze spółką Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o., gdzie od grudnia 2006 roku do września 2008 roku pełnił funkcję członka zarządu.

Od początku działalności TFI AGRO S.A. pełni funkcję prezesa zarządu.

Więcej

Zainwestuj online

Jeśli chcesz nabyć jednostki uczestnictwa AGRO FIO zaloguj się do serwisu transakcyjnego IAT FI

Przejdź

Zapytaj naszych ekspertów

Nasi eksperci odpowiedzą na wszelkie pytania związane z inwestowaniem

Zadaj pytanie

Infolinia AGRO FIO

Infolinia czynna w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godz. od 09:00 do 17:00

22 355-46-80

*(opłata za połączenie zgodna z taryfą operatora)