Obniż swój PIT za 2021 rok o 2019,46 zł* oszczędzając na IKZE z AGRO FIO

*przy progu podatkowym 32% i maksymalnej wpłacie na IKZE

Sprawdź ofertę

AGRO Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Zainwestuj online

FIZ AGRO Ziemski

FIZ AGRO Ziemski, jest funduszem aktywów niepublicznych. Oferuje certyfikaty inwestycyjne ograniczonemu gronu inwestorów w trybie niepublicznym, dążąc do osiągania stabilnych zwrotów z dokonywanych inwestycji.

To nowatorskie rozwiązanie inwestycyjne, oparte na praktycznym doświadczeniu zarządzających, pozwala na czerpanie korzyści ze wzrostu wartości ziemi rolnej.

Fundusz lokuje aktywa głównie w ziemię rolną. Taka polityka inwestycyjna ma na celu zapewnienie stałego wzrostu wartości certyfikatu.
Celem funduszu jest ochrona i wzrost wartości kapitału po uwzględnieniu inflacji.

Strategia inwestycyjna

FIZ AGRO Ziemski jest dobrym sposobem zróżnicowania portfela inwestycyjnego i zmniejszenia jego ryzyka, ponieważ wyniki funduszu nie są bezpośrednio uzależnione od koniunktury giełdowej.

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami

Fundusz, ze względu na swój profil działalności, inwestuje powierzone przez inwestorów środki w ziemię rolną, której wartość stara się podnieść dokonując na niej inwestycji w uprawy i infrastrukturę, które tworzą z niej wysokowartościowe przedsiębiorstwo rolne.

Na tej zasadzie działa największa inwestycja funduszu w stu hektarową plantację borówki amerykańskiej niedaleko Stalowej Woli. Fundusz nabył ziemię jako nieużytki i wspólnie z partnerem branżowym, firmą od lat specjalizującą się w uprawie i sprzedaży borówki amerykańskiej, stworzył profesjonalną plantację.


Ziemia nie znika, nie bankrutuje - daje poczucie bezpieczeństwa.

Zarządzający funduszem

Krzysztof Domosławski

Absolwent Wydziału Finanse i Bankowość Szkoły Głównej Handlowej oraz Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. W 2000 roku ukończył kurs 'Introducing strategic change into business organization' w Cranfield University - School of Management, następnie w 2001 roku ukończył kurs 'Contemporary equity analysis' w BPP Hyperion Training w Londynie.

Doświadczenie zawodowe zdobywał jako analityk w Domu Maklerskim BIG-BG SA w latach 1997-1998 oraz zarządzający portfelem akcji w PTE Polsat SA w latach 1999-2000.

W okresie 2000-2004 pełnił funkcję członka zarządu - dyrektora inwestycyjnego odpowiedzialnego za politykę inwestycyjną oraz finanse funduszu venture capital HALS Fundusz Kapitałowy Sp. z o.o. W 2004 roku pełnił funkcję głównego specjalisty ds. oceny ryzyka kredytowego w Departamencie Klientów Kluczowych w BGŻ SA. Następnie w latach 2004-2005 był doradcą ds. funduszy europejskich w Euro Fund Advisors sp. z o.o. (grupa BGŻ SA).

Od listopada 2005 roku związany ze spółką Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o., gdzie od grudnia 2006 roku do września 2008 roku pełnił funkcję członka zarządu.

Od początku działalności TFI AGRO S.A. pełni funkcję prezesa zarządu.

Więcej

Dla Rolnika

Jesteś zainteresowany współpracą?

Skontaktuj się z nami

Głównym przedmiotem działalności funduszu jest dokonywanie inwestycji w ziemię rolną oraz szeroko pojętą działalność rolniczą. Jesteśmy otwarci na współpracę w zakresie obrotu ziemią i jej dzierżawy.

Posiadamy bogate doświadczenie w zakresie tworzenia wysokodochodowych gospodarstw rolnych.

Zainwestuj online

Jeśli chcesz nabyć jednostki uczestnictwa AGRO FIO zaloguj się do serwisu transakcyjnego IAT FI

Przejdź

Zapytaj naszych ekspertów

Nasi eksperci odpowiedzą na wszelkie pytania związane z inwestowaniem

Zadaj pytanie

Infolinia AGRO FIO

Infolinia czynna w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godz. od 09:00 do 17:00

22 355-46-80

*(opłata za połączenie zgodna z taryfą operatora)