AGRO Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Kup jednostki uczestnictwa bez opłat dystrybucyjnych

Zainwestuj online

FIZ AGRO Ziemski

Prosta i wygodna inwestycja w grunty rolne

Sprawdź ofertę

FIZ AGRO Technologiczny

Inwestycja w nowoczesne technologie na wyciągnięcie ręki

Sprawdź ofertę

FIZ AGRO Automotive

Inwestuj w krajową branżę motoryzacyjną

Sprawdź ofertę
Strona główna AGRO Specjalistyczne Fundusze Inwestycyjne Otwarte

AGRO Specjalistyczne Fundusze Inwestycyjne Otwarte

AGRO specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte oferują jednostki uczestnictwa dla ściśle określonej grupy inwestorów. Specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte, przy spełnieniu konkretnych warunków, mogą działać na zasadach funduszu inwestycyjnego zamkniętego aktywów niepublicznych. Konstrukcja ta pozwala na stosowanie elastycznej polityki inwestycyjnej, a w efekcie stwarza szansę na dostarczanie inwestorom jeszcze wyższych stóp zwrotu.


SFIO AGRO Kapitał na Rozwój

Stabilny zwrot z dokonywanych inwestycji

  • Papiery wartościowe banków spółdzielczych
  • Potencjał wzrostu wartości jednostki
Czytaj więcej

Zainwestuj online

Jeśli chcesz nabyć jednostki uczestnictwa AGRO FIO zaloguj się do serwisu transakcyjnego STI24

Przejdź

Zapytaj naszych ekspertów

Nasi eksperci odpowiedzą na wszelkie pytania związane z inwestowaniem

Zadaj pytanie

Infolinia AGRO FIO

Infolinia czynna w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godz. od 09:00 do 17:00

22 35 54 680

*(opłata za połączenie zgodna z taryfą operatora)