Obniż swój PIT za 2023 rok o 2.663,04* oszczędzając na IKZE z AGRO FIO

*przy progu podatkowym 32% i maksymalnej wpłacie na IKZE

Sprawdź ofertę

FUNDUSZE JAKICH POTRZEBUJESZ

Inwestuj online, buduj swój portfel inwestycyjny

prostoszybko

Poznaj nasze fundusze

Nasze fundusze

AGRO Obligacji

AGRO Obligacji

Efektywność i bezpieczeństwo

 • Subfundusz rynku obligacji
 • Horyzont inwestycyjny min. 2 lata
 • Niskie ryzyko
Czytaj więcej
AGRO Zrównoważony Lokacyjny Plus

AGRO Zrównoważony Lokacyjny Plus

Elastyczny dobór aktywów

 • Subfundusz zrównoważony
 • Horyzont inwestycyjny min. 4 lata
 • Umiarkowane ryzyko
Czytaj więcej
AGRO Strategii Giełdowych

AGRO Strategii Giełdowych

Maksymalizacja zysków

 • Subfundusz zmiennej alokacji
 • Horyzont inwestycyjny min. 5 lat
 • Wysokie ryzyko
Czytaj więcej
SFIO AGRO Kapitał na Rozwój

SFIO AGRO Kapitał na Rozwój

Stabilny zwrot z dokonywanych inwestycji

 • Papiery wartościowe banków spółdzielczych
 • Potencjał wzrostu wartości jednostki
Czytaj więcej
AGRO Global Markets

AGRO Global Markets

Maksymalizacja zysków

 • Subfundusz akcji
 • Horyzont inwestycyjny min. 5 lat
 • Wysokie ryzyko
Czytaj więcej
FIZ AGRO Ziemski

FIZ AGRO Ziemski

Fundusz aktywów niepublicznych

 • Bezpieczne inwestycje w ziemię rolną
 • Potencjał wzrostu wartości certyfikatu
 • Ograniczone grono inwestorów
Czytaj więcej
AGRO European Markets

AGRO European Markets

Maksymalizacja zysków

 • Subfundusz akcji
 • Horyzont inwestycyjny min. 5 lat
 • Wysokie ryzyko
Czytaj więcej
FIZ AGRO Technik

FIZ AGRO Technik

Fundusz aktywów niepublicznych

 • Spółki z branży technicznej
 • Potencjał wzrostu wartości certyfikatu
 • Ograniczone grono inwestorów
Czytaj więcej

Notowania na dzień 29-03-2023

Fundusz
Data wyceny
Wycena
Zmiana
AGRO Obligacji (A) Data wyceny:  2023-03-28
2023-03-28
117.95
0.04%
2023-03-28
90.98
0.66%
AGRO Strategii Giełdowych (A) Data wyceny:  2023-03-28
2023-03-28
84.31
0.95%
AGRO Global Markets (A) Data wyceny:  2023-03-28
2023-03-28
130.32
-0.41%
AGRO European Markets (A) Data wyceny:  2023-03-28
2023-03-28
99.2
-0.26%