Użytkownik ma obowiązek zabezpieczyć Identyfikator i Hasło oraz Kody Jednorazowe przed ich ujawnieniem osobom trzecim.

Dane związane z logowaniem do konta Użytkownika w Serwisie nie powinny być przechowywane w miejscu, do którego mają dostęp osoby niepowołane.

W przypadku podejrzenia ujawnienia danych, Użytkownik ma obowiązek zgłosić niezwłocznie ten fakt w POK Dystrybutora lub Towarzystwu.

Logując się do Serwisu, Użytkownik ma obowiązek sprawdzić, czy adres URL jest poprawny oraz czy adres rozpoczyna się od https://.

Po kliknięciu w kłódkę w pasku adresu Serwisu powinna pojawić się informacja o tym, że połączenie z serwerem, na którym umieszczony jest Serwis jest bezpieczne i szyfrowane oraz witryna ma prawidłowy certyfikat wystawiony przez zaufany urząd certyfikacji. Użytkownik ma obowiązek regularnie aktualizować swój system operacyjny i używane oprogramowanie.

W celu połączenia z Serwisem Użytkownik powinien używać urządzenia, które wykorzystują oprogramowanie antywirusowe. Ponadto, Użytkownik ma obowiązek

przechowywać urządzenia wykorzystywane do połączenia z Serwisem w miejscu, do którego nie mają dostępu osoby niepowołane. Należy stosować osobistą zaporę firewall.

Nawiązując połączenie z Serwisem Użytkownik nie powinien korzystać z niezaufanych sieci Wi-Fi, którymi są w szczególności: niezabezpieczone hotspoty, sieci Wi-Fi dostępne w centrach handlowych i hotelach.

Użytkownik nie powinien korzystać z funkcjonalności zapamiętywania haseł i autouzupełniania formularzy w przeglądarce.

W sytuacji, gdy Użytkownik zauważy jakiekolwiek nieprawidłowości przy logowaniu do Serwisu lub inne nieprawidłowości w działaniu Serwisu, Użytkownik powinien niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Dystrybutora lub Towarzystwo.

Kody Jednorazowe do autoryzacji Zleceń/Dyspozycji są przypisane do danego Użytkownika.

W celu skorzystania z Serwisu niezbędne jest posiadanie urządzenia komputerowego z dostępem do sieci internetowej i przeglądarki internetowej obsługującej protokoły szyfrowania SSL 2.0 oraz nowsze, np. aktualne wersje przeglądarek Internet Explorer, Chrome, Microsoft Edge, Mozilla, Firefox, Safari.

W przypadku gdy Użytkownik straci Identyfikator i Hasło, możliwe jest ponowne zamówienie tych danych przez mechanizm odzyskiwania hasła: „Nie pamiętam Hasła”. Na wskazany w Serwisie email przyjdzie informacja z Identyfikatorem oraz linkiem do ustanowienia nowego Hasła. W przypadku utraty emaila, który został wskazany w Serwisie, Użytkownik powinien zgłosić się do POK Dystrybutora lub Towarzystwa w celu uzyskania informacji o wskazanym emailu lub zmiany wskazanego emaila.