Czym jest AGRO FIO?

Ofertę AGRO Funduszu Inwestycyjnego Otwartego tworzą subfundusze oparte na różnorodnych strategiach inwestycyjnych dopasowanych do każdego poziomu ryzyka oraz horyzontu czasowego inwestora. Dzięki takiej konstrukcji funduszu inwestor ma możliwość elastycznej zmiany przyjętej strategii inwestycyjnej z zachowaniem korzyści podatkowych. AGRO Fundusz Inwestycyjny Otwarty skierowany jest zarówno do klientów indywidualnych, jak i instytucjonalnych.

Subfundusze

AGRO Obligacji

AGRO Obligacji Bezpieczna lokata kapitału

 • Subfundusz rynku obligacji
 • Horyzont inwestycyjny min. 2 lata
 • Niskie ryzyko

 

Więcej
AGRO Zrównoważony Lokacyjny Plus

AGRO Zrównoważony Lokacyjny Plus Elastyczny dobór aktywów

 • Subfundusz zrównoważony
 • Horyzont inwestycyjny min. 4 lata
 • Umiarkowane ryzyko

 

Więcej
AGRO Strategii Giełdowych

AGRO Strategii Giełdowych Maksymalizacja zysków

 • Subfundusz zmienne alokacji
 • Horyzont inwestycyjny min. 5 lat
 • Wysokie ryzyko
Więcej
AGRO European Markets

AGRO European Markets Maksymalizacja zysków

 • Subfundusz akcji
 • Horyzont inwestycyjny min. 5 lat
 • Wysokie ryzyko
Więcej
AGRO Global Markets

AGRO Global Markets Maksymalizacja zysków

 • Subfundusz akcji
 • Horyzont inwestycyjny min. 5 lata
 • Wysokie ryzyko

   

Więcej

 

Buduj swoją emeryturę z

AGRO Funduszem Inwestycyjnym Otwartym

Czytaj więcej

 

Lista dystrybutorów

1. Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych AGRO S.A.; ul. Grójecka 194 lok. 156, 02-390 Warszawa
2. Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo - Kredytowa "WISŁA" Lista POK

 

Dokumenty

Ogłoszenia

Sprawozdania finansowe