Informujemy, że z dniem 03 listopada 2023 roku zarząd Towarzystwa postanowił o otwarciu likwidacji subfunduszy wydzielonych w ramach

AGRO Funduszu Inwestycyjnego Otwartego:

 1. AGRO Obligacji
 2. AGRO Strategii Giełdowych
 3. AGRO Zrównoważony Lokacyjny Plus
 4. AGRO Global Markets
AGRO Obligacji w likwidacji

AGRO Obligacji w likwidacji Bezpieczna lokata kapitału

 • Subfundusz rynku obligacji
 • Horyzont inwestycyjny min. 2 lata
 • Niskie ryzyko

 

Więcej
AGRO Zrównoważony Lokacyjny Plus w likwidacji

AGRO Zrównoważony Lokacyjny Plus w likwidacji Elastyczny dobór aktywów

 • Subfundusz zrównoważony
 • Horyzont inwestycyjny min. 4 lata
 • Umiarkowane ryzyko

 

Więcej
AGRO Strategii Giełdowych w likwidacji

AGRO Strategii Giełdowych w likwidacji Maksymalizacja zysków

 • Subfundusz zmienne alokacji
 • Horyzont inwestycyjny min. 5 lat
 • Wysokie ryzyko
Więcej
AGRO European Markets w likwidacji

AGRO European Markets Maksymalizacja zysków

 • Subfundusz akcji
 • Horyzont inwestycyjny min. 5 lat
 • Wysokie ryzyko
Więcej
AGRO Global Markets w likwidacji

AGRO Global Markets w likwidacji Maksymalizacja zysków

 • Subfundusz akcji
 • Horyzont inwestycyjny min. 5 lata
 • Wysokie ryzyko

   

Więcej

Dokumenty

Ogłoszenia

Sprawozdania finansowe