FIZ AGRO Ziemski, jest funduszem aktywów niepublicznych. Oferuje certyfikaty inwestycyjne ograniczonemu gronu inwestorów w trybie niepublicznym, dążąc do osiągania stabilnych zwrotów z dokonywanych inwestycji.

To nowatorskie rozwiązanie inwestycyjne, oparte na praktycznym doświadczeniu zarządzających, pozwala na czerpanie korzyści ze wzrostu wartości ziemi rolnej.

Fundusz lokuje aktywa głównie w ziemię rolną. Taka polityka inwestycyjna ma na celu zapewnienie stałego wzrostu wartości certyfikatu.
Celem funduszu jest ochrona i wzrost wartości kapitału po uwzględnieniu inflacji.

Strategia inwestycyjna

Fundusz, ze względu na swój profil działalności, inwestuje powierzone przez inwestorów środki w ziemię rolną, której wartość stara się podnieść dokonując na niej inwestycji w uprawy i infrastrukturę, które tworzą z niej wysokowartościowe przedsiębiorstwo rolne.

Na tej zasadzie działa największa inwestycja funduszu w stu hektarową plantację borówki amerykańskiej niedaleko Stalowej Woli. Fundusz nabył ziemię jako nieużytki i wspólnie z partnerem branżowym, firmą od lat specjalizującą się w uprawie i sprzedaży borówki amerykańskiej, stworzył profesjonalną plantację.

Ziemia nie znika, nie bankrutuje - daje poczucie bezpieczeństwa.

 

Dla Rolnika

Głównym przedmiotem działalności funduszu jest dokonywanie inwestycji w ziemię rolną oraz szeroko pojętą działalność rolniczą. Jesteśmy otwarci na współpracę w zakresie obrotu ziemią i jej dzierżawy.

Posiadamy bogate doświadczenie w zakresie tworzenia wysokodochodowych gospodarstw rolnych.

Zarządzający funduszem

Zarządzający funduszem

TFI AGRO S.A.