Subfundusz AGRO European Markets jest subfunduszem przeznaczonym dla inwestorów, którym zależy na maksymalizacji zysków przy dostosowaniu strategii inwestycyjnej do bieżącej koniunktury giełdowej.Elastyczna konstrukcja subfunduszu pozwala na znaczącą redukcję instrumentów udziałowych wraz z pogorszeniem się nastrojów na giełdzie i prognozowanego spowolnienia gospodarczego oraz na zwiększanie poziomu ryzyka wraz z pozytywną oceną trendu. Taki mechanizm ma na celu zapewnienie inwestorom jak najwyższych stóp zwrotu w długim terminie oraz zmniejszenie poziomu ekspozycji na ryzyko w okresie dekoniunktury. Decyzje odnośnie alokacji geograficznej podejmowane będą przy uwzględnieniu oceny perspektyw danego rynku.

 

Profil inwestycyjny

Umiarkowanie konserwatywny

Horyzont inwestycyjny

5 lat

Poziom ryzyka

6 / 7

Minimalna pierwsza wpłata

100 PLN

Strategia inwestycyjna

Oczekujesz maksymalizacji zysków

Akceptujesz wysokie ryzyko inwestycyjne

Możesz zainwestować środki na co najmniej 5 lat

Zainwestuj online

Celem Subfunduszu jest wzrost wartości jego aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego Subfunduszu. Subfundusz cechuje się dużą zmiennością wynikającą ze składu portfela, w szczególności z powodu inwestycji w akcje i Instrumenty Pochodne. Intencją Funduszu jest utrzymywanie wysokiego zaangażowania w instrumenty udziałowe i jak najrzadsze korzystanie z limitu w instrumentach dłużnych. Subfundusz dokonując lokat nie ogranicza się wyłącznie do rynku polskiego, może dokonywać lokat na rynkach zorganizowanych w innych państwach Unii Europejskiej lub OECD. Subfundusz nie jest ukierunkowany na określone przemysłowe, geograficzne lub inne sektory rynku. Subfundusz nie stosuje żadnego wzorca (benchmarku) jako poziomu referencyjnego do oceny efektywności inwestycji w jednostki uczestnictwa.

Zarządzający funduszem

Zarządzający funduszem

Adam Gospodarek

Absolwent Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Od 2007 r. makler papierów wartościowych. Licencjonowany doradca inwestycyjny od 2010 r. Posiada tytuł Chartered Financial Analyst.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w Centralnym Domu Maklerskim Pekao SA . Najpierw jako makler papierów wartościowych w latach 2007-2010, a od 2011 roku na stanowisku doradcy inwestycyjnego.

Od marca 2015 roku w TFI AGRO S.A. pełni funkcję Dyrektora Inwestycyjnego.

Wycena jednostek subfunduszu

Wartość jednostki

00.00 2022-05-16

Wartość jednostki

00.00 2022-05-16

Stopa zwrotu

0.00%

Data wyceny Wycena
2022-05-1399,66 zł
2022-05-13100,41 zł
2022-05-1399,61 zł
2022-05-1299,64 zł
2022-05-12100,38 zł
2022-05-1299,59 zł
2022-05-1199,60 zł
2022-05-11100,34 zł
2022-05-1199,55 zł
2022-05-1099,56 zł
2022-05-10100,29 zł
2022-05-1099,51 zł
2022-05-0999,53 zł
2022-05-09100,26 zł
2022-05-0999,48 zł
2022-05-0699,47 zł
2022-05-06100,18 zł
2022-05-0699,42 zł
2022-05-0599,37 zł
2022-05-05100,08 zł
2022-05-0599,33 zł
2022-05-0499,34 zł
2022-05-04100,04 zł
2022-05-0499,29 zł
2022-05-0299,31 zł
2022-05-02100,00 zł
2022-05-0299,27 zł
2022-04-2999,34 zł
2022-04-29100,01 zł
2022-04-2999,30 zł
2022-04-2899,31 zł
2022-04-2899,98 zł
2022-04-2899,27 zł
2022-04-2799,29 zł
2022-04-2799,95 zł
2022-04-2799,24 zł
2022-04-2699,29 zł
2022-04-2699,94 zł
2022-04-2699,24 zł
2022-04-2599,20 zł
2022-04-2599,85 zł
2022-04-2599,15 zł
2022-04-2299,21 zł
2022-04-2299,84 zł
2022-04-2299,17 zł
2022-04-2199,21 zł
2022-04-2199,83 zł
2022-04-2199,16 zł
2022-04-2099,18 zł
2022-04-2099,80 zł
2022-04-2099,13 zł
2022-04-1999,14 zł
2022-04-1999,76 zł
2022-04-1999,10 zł
2022-04-1499,25 zł
2022-04-1499,84 zł
2022-04-1499,21 zł
2022-04-1399,24 zł
2022-04-1399,83 zł
2022-04-1399,20 zł
2022-04-1299,14 zł
2022-04-1299,72 zł
2022-04-1299,10 zł
2022-04-1199,10 zł
2022-04-1199,67 zł
2022-04-1199,06 zł
2022-04-0899,15 zł
2022-04-0899,70 zł
2022-04-0899,11 zł
2022-04-0799,26 zł
2022-04-0799,81 zł
2022-04-0799,22 zł
2022-04-0699,37 zł
2022-04-0699,92 zł
2022-04-0699,33 zł
2022-04-0599,38 zł
2022-04-0599,92 zł
2022-04-0599,34 zł
2022-04-0499,38 zł
2022-04-0499,92 zł
2022-04-0499,34 zł
2022-04-0199,40 zł
2022-04-0199,92 zł
2022-04-0199,36 zł
2022-03-3199,40 zł
2022-03-3199,92 zł
2022-03-3199,36 zł
2022-03-3099,41 zł
2022-03-3099,92 zł
2022-03-3099,37 zł
2022-03-2999,41 zł
2022-03-2999,92 zł
2022-03-2999,38 zł
2022-03-2899,42 zł
2022-03-2899,92 zł
2022-03-2899,38 zł
2022-03-2599,43 zł
2022-03-2599,92 zł
2022-03-2599,40 zł
2022-03-2499,44 zł
2022-03-2499,92 zł
2022-03-2499,40 zł
2022-03-2399,45 zł
2022-03-2399,92 zł
2022-03-2399,41 zł
2022-03-2299,45 zł
2022-03-2299,92 zł
2022-03-2299,41 zł
2022-03-2199,46 zł
2022-03-2199,92 zł
2022-03-2199,42 zł
2022-03-1899,47 zł
2022-03-1899,92 zł
2022-03-1899,44 zł
2022-03-1799,48 zł
2022-03-1799,92 zł
2022-03-1799,44 zł
2022-03-1699,48 zł
2022-03-1699,92 zł
2022-03-1699,45 zł
2022-03-1599,49 zł
2022-03-1599,92 zł
2022-03-1599,45 zł
2022-03-1499,49 zł
2022-03-1499,92 zł
2022-03-1499,46 zł
2022-03-1199,51 zł
2022-03-1199,92 zł
2022-03-1199,47 zł
2022-03-1099,51 zł
2022-03-1099,92 zł
2022-03-1099,48 zł
2022-03-0999,52 zł
2022-03-0999,92 zł
2022-03-0999,48 zł
2022-03-0899,52 zł
2022-03-0899,92 zł
2022-03-0899,49 zł
2022-03-0799,53 zł
2022-03-0799,92 zł
2022-03-0799,50 zł
2022-03-0499,54 zł
2022-03-0499,92 zł
2022-03-0499,51 zł
2022-03-0399,55 zł
2022-03-0399,92 zł
2022-03-0399,52 zł
2022-03-0299,55 zł
2022-03-0299,92 zł
2022-03-0299,52 zł
2022-03-0199,56 zł
2022-03-0199,92 zł
2022-03-0199,53 zł
2022-02-2899,56 zł
2022-02-2899,92 zł
2022-02-2899,53 zł
2022-02-2599,58 zł
2022-02-2599,92 zł
2022-02-2599,55 zł
2022-02-2499,59 zł
2022-02-2499,92 zł
2022-02-2499,56 zł
2022-02-2399,59 zł
2022-02-2399,92 zł
2022-02-2399,56 zł
2022-02-2299,60 zł
2022-02-2299,92 zł
2022-02-2299,57 zł
2022-02-2199,60 zł
2022-02-2199,92 zł
2022-02-2199,57 zł
2022-02-1899,62 zł
2022-02-1899,92 zł
2022-02-1899,59 zł
2022-02-1799,62 zł
2022-02-1799,92 zł
2022-02-1799,59 zł
2022-02-1699,63 zł
2022-02-1699,92 zł
2022-02-1699,60 zł
2022-02-1599,63 zł
2022-02-1599,92 zł
2022-02-1599,60 zł
2022-02-1499,64 zł
2022-02-1499,92 zł
2022-02-1499,61 zł
2022-02-1199,65 zł
2022-02-1199,92 zł
2022-02-1199,63 zł
2022-02-1099,66 zł
2022-02-1099,92 zł
2022-02-1099,63 zł
2022-02-0999,66 zł
2022-02-0999,92 zł
2022-02-0999,64 zł
2022-02-0899,67 zł
2022-02-0899,92 zł
2022-02-0899,64 zł
2022-02-0799,67 zł
2022-02-0799,92 zł
2022-02-0799,65 zł
2022-02-0499,69 zł
2022-02-0499,92 zł
2022-02-0499,66 zł
2022-02-0399,69 zł
2022-02-0399,92 zł
2022-02-0399,67 zł
2022-02-0299,70 zł
2022-02-0299,92 zł
2022-02-0299,68 zł
2022-02-0199,70 zł
2022-02-0199,92 zł
2022-02-0199,68 zł
2022-01-3199,71 zł
2022-01-3199,92 zł
2022-01-3199,69 zł
2022-01-2899,73 zł
2022-01-2899,92 zł
2022-01-2899,70 zł
2022-01-2799,73 zł
2022-01-2799,92 zł
2022-01-2799,71 zł
2022-01-2699,74 zł
2022-01-2699,92 zł
2022-01-2699,71 zł
2022-01-2599,74 zł
2022-01-2599,92 zł
2022-01-2599,72 zł
2022-01-2499,75 zł
2022-01-2499,92 zł
2022-01-2499,72 zł
2022-01-2199,76 zł
2022-01-2199,92 zł
2022-01-2199,74 zł
2022-01-2099,77 zł
2022-01-2099,92 zł
2022-01-2099,75 zł
2022-01-1999,77 zł
2022-01-1999,92 zł
2022-01-1999,75 zł
2022-01-1799,78 zł
2022-01-1799,92 zł
2022-01-1799,76 zł
2022-01-1499,80 zł
2022-01-1499,92 zł
2022-01-1499,78 zł
2022-01-1399,80 zł
2022-01-1399,92 zł
2022-01-1399,79 zł
2022-01-1299,81 zł
2022-01-1299,92 zł
2022-01-1299,79 zł
2022-01-1199,81 zł
2022-01-1199,92 zł
2022-01-1199,80 zł
2022-01-1099,82 zł
2022-01-1099,92 zł
2022-01-1099,80 zł
2022-01-0799,83 zł
2022-01-0799,92 zł
2022-01-0799,82 zł
2022-01-0599,84 zł
2022-01-0599,92 zł
2022-01-0599,83 zł
2022-01-0499,85 zł
2022-01-0499,92 zł
2022-01-0499,83 zł
2022-01-0399,86 zł
2022-01-0399,92 zł
2022-01-0399,84 zł
2021-12-3099,88 zł
2021-12-3099,92 zł
2021-12-3099,86 zł
2021-12-2999,88 zł
2021-12-2999,92 zł
2021-12-2999,87 zł
2021-12-2899,89 zł
2021-12-2899,92 zł
2021-12-2899,88 zł
2021-12-2799,90 zł
2021-12-2799,92 zł
2021-12-2799,88 zł
2021-12-2399,92 zł
2021-12-2399,92 zł
2021-12-2399,91 zł
2021-12-2299,93 zł
2021-12-2299,92 zł
2021-12-2199,93 zł
2021-12-2199,92 zł
2021-12-1799,96 zł
2021-12-1799,95 zł
2021-12-1699,96 zł
2021-12-1699,96 zł
2021-12-1599,97 zł
2021-12-1599,97 zł
2021-12-1499,98 zł
2021-12-1499,97 zł
2021-12-1399,98 zł
2021-12-1399,98 zł
2021-12-10100,00 zł
2021-12-10100,00 zł