Niniejszym Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych AGRO S.A. ogłasza zmiany w Prospekcie Informacyjnym Funduszu Inwestycyjnego Otwartego. Pełna treść Prospektu dostępna jest tutaj. Zmiany wchodzą w życie 12.04.2022 roku.