Szanowni Państwo, informujemy że dnia 10.03.2020 r. zarząd Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych AGRO S.A. podjął uchwałę o wprowadzeniu zmian w strukturze organizacyjnej TFI AGRO S.A. Aktualna struktura dostępna jest tutaj.

Szanowni Państwo, miło nam poinformować, że z dniem 9 października 2019 r. TFI AGRO poszerzyło swoją ofertę III-filarowych produktów emerytalnych o Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) oraz Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) oparte na AGRO Funduszu Inwestycyjnym Otwartym obok działających od początku roku Pracowniczych Programów Emerytalnych. Oszczędzający w ramach IKE i IKZE mogą wybrać dwa warianty alokacji swoich środków: alokacja indywidualna lub alokacja modelowa "cyklu życia".

Szanowni Państwo, informujemy że dnia 06.02.2019 r. zarząd Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych AGRO S.A. podjął uchwałę o wprowadzeniu zmian w strukturze organizacyjnej TFI AGRO S.A. Aktualna struktura dostępna jest tutaj.

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w dniu 19 lipca 2018 r. w serwisie www.tfiagro.pl opublikowany został nowy Regulamin Panelu Klienta SFIO/FIZ. Regulamin dostępny jest w w sekcji "Logowanie Panel Klienta SFIO/FIZ". Zgodnie z §8 ust. 6 postanowienia regulaminu wchodzą w życie po upływie 7 dni od daty opublikowania.