Niniejszym Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych AGRO S.A. ogłasza zmiany w Prospekcie Informacyjnym AGRO Funduszu Inwestycyjny Otwarty. Pełna treść Prospektu dostępna jest tutaj. Zmiany wchodzą w życie w dniu 27.01.2023 r.