FIZ AGRO Technik inwestuje w produkcję samochodów oraz części samochodowych. Przykładem takiej inwestycji jest polska spółka z branży motoryzacyjnej zajmująca się kompletną produkcją samochodów. Na jej bazie powstanie polski koncern samochodowy, który będzie rozwijał kolejne modele samochodów. Inwestorzy, którzy nabyli certyfikaty FIZ AGRO Technik będą uczestniczyć w zyskach powstającego koncernu. Fundusz rozpoczął działalność operacyjną.