Niniejszym Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych AGRO S.A. ogłasza o zmianie nazwy FIZ AGRO Automotive na FIZ AGRO Technik. Ogłoszenie o zmianach Statutu oraz tekst jednolity Statutu dostępne są dla Uczestników po zalogowaniu do Panelu Klienta SFIO/FIZ.