INFORMACJA O DOKUMENCIE ZAWIERAJĄCYM KLUCZOWE INFORMACJE (KID)

AGRO Fundusz Inwestycyjny Otwarty wraz z wydzielonym w jego ramach Subfunduszami informuje, że w styczniu 2023 roku rozpoczyna publikację dokumentów zawierających kluczowe informacje, przedstawiających kluczowe informacje o Subfunduszach, mających na celu ułatwienie zrozumienia charakteru, opłat i ryzyka związanego z inwestowaniem w Subfundusze, zgodnie z regulacjami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 1286/2014 z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie dokumentów zawierających kluczowe informacje, dotyczących detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (PRIIP). Na potrzeby ww. publikacji dokument ten (Dokument zawierający kluczowe informacje) może być oznaczony skrótem „KID”.

INFORMACJA O DOKUMENCIE ZAWIERAJĄCYM KLUCZOWE INFORMACJE (KID)

Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty AGRO Kapitał na Rozwój („Fundusz”) informuje, że w styczniu 2023 roku rozpoczyna publikację dokumentów zawierających kluczowe informacje, przedstawiających kluczowe informacje o Funduszu, mających na celu ułatwienie zrozumienia charakteru, opłat i ryzyka związanego z inwestowaniem w Fundusz, zgodnie z regulacjami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 1286/2014 z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie dokumentów zawierających kluczowe informacje, dotyczących detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (PRIIP). Na potrzeby ww. publikacji dokument ten (Dokument zawierający kluczowe informacje) może być oznaczony skrótem „KID”.

 

Dokumenty dostęne są na stronie https://www.tfiagro.pl/fio