Decyzją Zarządu Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych AGRO S.A. podjętą na podstawie art. 21 ust. 4 lit. b) statutu Funduszu Inwestycyjnego Otwartego AGRO w ramach prowadzonej kampanii marketingowej w okresie od 29 sierpnia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku od wpłat w kwocie od 500 000,00 zł tytułem nabycia przez inwestora jednostek uczestnictwa Funduszu Inwestycyjnego Otwartego AGRO nie będzie pobierana opłata manipulacyjna za zbycie jednostek uczestnictwa. Szczegóły dotyczące Warunków Kampanii Promocyjnej zawarte są w ogłoszeniu, dostępnym tutaj