Niniejszym Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych AGRO S.A. ogłasza zmiany w Prospekcie i Statucie AGRO FIO. Pełna treść dokumentów dostępna jest tutaj