Niniejszym  Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych AGRO S.A. ogłasza zmiany w Statucie AGRO Funduszu Inwestycyjnego Otwartego. Pełna treść ogłoszenia dostępna jest tutaj . Zmiany wchodzą w życie w dniu 27 stycznia 2023 roku.