Niniejszym TFI AGRO informuje o zmianie Tabeli Opłat manipulacyjnych AGRO FIO. Nowa tabela obowiązuje od 1 marca 2023r i jest do pobrania tutaj.