Niniejszym Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych AGRO S.A. ogłasza zmiany w Prospekcie Informacyjnym Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego AGRO Kapitał na Rozwój. Pełna treść Prospektu dostępna jest tutaj. Zmiany wchodzą w życie w dniu 27.01.2023 r.

Niniejszym Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych AGRO S.A. ogłasza zmiany w Prospekcie Informacyjnym AGRO Funduszu Inwestycyjny Otwarty. Pełna treść Prospektu dostępna jest tutaj. Zmiany wchodzą w życie w dniu 27.01.2023 r.

Niniejszym  Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych AGRO S.A. ogłasza zmiany w Statucie AGRO Funduszu Inwestycyjnego Otwartego. Pełna treść ogłoszenia dostępna jest tutaj . Zmiany wchodzą w życie w dniu 27 stycznia 2023 roku.

Niniejszym  Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych AGRO S.A. ogłasza zmiany w Statucie Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego AGRO Kapitał na Rozwój. Pełna treść ogłoszenia dostępna jest tutaj . Zmiany wchodzą w życie w dniu 27 stycznia 2023 roku.

INFORMACJA O DOKUMENCIE ZAWIERAJĄCYM KLUCZOWE INFORMACJE (KID)

AGRO Fundusz Inwestycyjny Otwarty wraz z wydzielonym w jego ramach Subfunduszami informuje, że w styczniu 2023 roku rozpoczyna publikację dokumentów zawierających kluczowe informacje, przedstawiających kluczowe informacje o Subfunduszach, mających na celu ułatwienie zrozumienia charakteru, opłat i ryzyka związanego z inwestowaniem w Subfundusze, zgodnie z regulacjami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 1286/2014 z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie dokumentów zawierających kluczowe informacje, dotyczących detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (PRIIP). Na potrzeby ww. publikacji dokument ten (Dokument zawierający kluczowe informacje) może być oznaczony skrótem „KID”.

INFORMACJA O DOKUMENCIE ZAWIERAJĄCYM KLUCZOWE INFORMACJE (KID)

Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty AGRO Kapitał na Rozwój („Fundusz”) informuje, że w styczniu 2023 roku rozpoczyna publikację dokumentów zawierających kluczowe informacje, przedstawiających kluczowe informacje o Funduszu, mających na celu ułatwienie zrozumienia charakteru, opłat i ryzyka związanego z inwestowaniem w Fundusz, zgodnie z regulacjami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 1286/2014 z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie dokumentów zawierających kluczowe informacje, dotyczących detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (PRIIP). Na potrzeby ww. publikacji dokument ten (Dokument zawierający kluczowe informacje) może być oznaczony skrótem „KID”.

 

Dokumenty dostęne są na stronie https://www.tfiagro.pl/fio

Niniejszym Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych AGRO S.A. ogłasza zmiany w Prospekcie Informacyjnym Funduszu Inwestycyjnego Otwartego. Wykaz zmian w Prospekcie do pobrania tutaj. Pełna treść Prospektu dostępna jest tutaj. Zmiany wchodzą w życie 01.01.2023r.